Een jaar rond in woord en beeld

Onderstaande fotoreportage geeft een overzicht van de diverse werkzaamheden die in een jaar plaats vinden op het bedrijf.

In de winter worden de fruitbomen gesnoeid. Dit is om de boom in evenwicht te houden en te zorgen dat er voldoende licht in de boom kan komen, wat van belang is voor mooie en gezonde vruchten. Dit snoeien gebeurd met pneumatische scharen op luchtdruk en elektrische scharen.

De appels worden gedeeltelijk mechanisch gesnoeid. Dit levert een aanzienlijke arbeidsbesparing op. Ook worden een aantal aanplanten peer mechanisch gesnoeid, waaronder het ras Beurre Alexander Lucas.

In het voorjaar wordt het ineens een stuk drukker. De natuur wordt wakker uit zijn winterslaap en de werkzaamheden barsten los.

Kunstmest strooien in de boomgaard en ook de akkerbouwgewassen op het land.

 

Het snoeihout wordt met een zogenaamde strokenpoetser van onder de bomen gehaald en direct versnipperd door een machine die achter de tractor hangt.

 

Voor kunstmest strooien en sproeien in de akkerbouw wordt gebruik gemaakt van een GPS stuurhulp om de rijpaden te bepalen.

 Oudkerk Goes zaaien

De zomertarwe en zomergerst wordt gezaaid in het voorjaar. Wintertarwe gaat in het najaar al de grond in. Deze laatste heeft dus langer de tijd om te groeien, vaak is de opbrengst dan ook wat hoger als van zomerkoren. In het voorjaar is de grond vaak droger, waardoor het zaaien makkelijker gaat.

 

Het zaaien van de suikerbieten gebeurd ook altijd in het voorjaar, wanneer er geen kans meer op vorst is. Dit gebeurd met een precisiezaaimachine, die de zaadjes allemaal op dezelfde afstand uit elkaar in de grond legt. De rijen staan 50 centimeter uit elkaar en de onderlinge afstand tussen de plantjes op de rij is bij ons op het bedrijf 19 centimeter. Met deze machine worden 6 rijen tegelijk gezaaid.

Het voorjaar is het jaargetijde waarin de natuur weer zijn prachtige kleuren laat zien. Ieder jaar rond april staan alle boomgaarden weer in bloei, ten teken dat het nieuwe seizoen er toch echt aan komt. Dit zorgt altijd voor een mooie witte wereld van bloesem. Bovenstaande foto zijn perenbomen.

Zodra er blad aan de bomen komt en de gewassen op het veld gaan groeien lopen ze tal van  risico's. Zo zijn er infecties door schimmels, vreterij van insecten en ook het onkruid vaart wel na een groeizaam buitje. Om de gewassen gezond te houden worden daarom gedurende het seizoen een aantal bespuitingen uitgevoerd. Zowel voor de boomgaard als voor de akkerbouw hebben we daar onze eigen spuitmachines voor.

 Delvano BKT

Op de foto's hier boven wordt een schimmelbestrijding uitgevoerd met de KWH boomgaardspuit op perenbomen en is de Delvano landbouwspuit te zien in een veld zomertarwe.

 

Ook is het mogelijk om onkruid in suikerbieten mechanisch aan te pakken. Hier wordt een perceel geschoffeld met de machine. Bijkomend voordeel hiervan is dat de plantjes ook nog lichtjes aangeaard worden door het verschuiven van de grond.

De bloemetjes zijn bestoven en er komen al heuse vruchtjes aan de boom. Ze moeten echter nog wel een aantal maanden groeien voordat ze groot genoeg zijn om geplukt te worden.

Oudkerk Goes dorsen 2

En dan wordt het zomer: oogsttijd! Het graan is afgerijpt en droog genoeg om gedorsen te worden. De loonwerker komt met een maaidorser en het transport doen we in eigen beheer. Het graan wordt afgevoerd naar grote silo's waar het wordt opgeslagen. Uiteindelijk wordt het verkocht aan maalderijen die er meel van maken. De gerst wordt gebruikt door brouwerijen voor de productie van bier. 

Oudkerk Goes dorsen 1

In september vind de fruitoogst plaats. De vruchten zijn dan op maat en rijp genoeg om geplukt te worden.  

Op de foto boven is Elstar te zijn, hieronder een beeld van de Conference welke bijna geplukt wordt. 

De vruchten worden geplukt in grote kisten. In 1 kist kan 400 kg peren en 320 kg appels. Dat verschil komt omdat het soortelijk gewicht van peer hoger is als dat van appel.

De kisten worden op de wagen geladen, die het fruit naar de koelcel brengt. Op het bedrijf hebben wij geen eigen koelcellen, het product gaat samen met dat van andere telers in een collectief koelhuis.

Een volle vracht staat klaar voor transport naar het koelhuis.

Oudkerk Goes bieten rooien 1

Oudkerk Goes bieten rooien 2

In het najaar worden de suikerbieten gerooid. Op het land rijdt een speciale overlaadwagen. Die brengt de bieten van de rooier naar de kipwagens zodat deze op de weg kunnen blijven staan en er geen modder op de straat komt. De bieten worden vervolgens op een hoop gestort waar ze door vrachtwagens opgehaald en naar een suikerfabriek worden gebracht. Daar worden de bieten verwerkt tot suiker.

Het planten van nieuwe bomen gebeurd ook in het najaar. Ieder jaar wordt een nieuw stukje boomgaard aangeplant ter vervanging van oude bomen.

En zo is het jaar rond, begint het snoeien weer en ligt er weer een nieuw jaar vol nieuwe kansen voor ons!